943212369 hiznet@asmoz.org

EGITARAUA

1. SOZIOLINGUISTIKAREN FUNTSA TEORIKOAK (Nahitaezkoa, 9.3 ECTS)

 • Hizkuntza gutxituak nazioarte mailan (Patxi Jauristi)
 • Soziolinguistikaren oinarrizko kontzeptuak (Lionel Joly)
 • Hizkuntza gutxituen berreskurapenerako hainbat hurbilpen teoriko (Mikel Zalbide eta Xabier Erize)
 • Ikuspegi soziologikoa eta gizarte psikologiarena (Olatz Olaso)
 • Hizkuntza garapen iraunkor baterantz (Belen Uranga)
 • Komunikazioa euskara sustatzeko (Estitxu Garai)

2. EGOERA SOZIOLINGUISTIKOAREN DIAGNOSTIKORAKO HURBILPENA (Hautazkoa, 4.5 ECTS)

 • Ikerketa soziolinguistikorako metodologiak eta teknikak (Zesar Martinez)
 • Diagnosirako egungo garapen teknikoak (Olatz Altuna, Pablo Suberbiola eta Lore Erriondo)

3. EUSKARA: CORPUSA ETA STATUSA (Hautazkoa, 3 ECTS)

 • Euskal Herriko hizkuntza egoera: statusa (Jon Aizpurua)
 • Gazteen euskara erabilera: hizkuntza kalitatea (Kike Amonarriz)
 • Euskararekiko jarrerak (Nekane Larrañaga)
 • Hizkuntza eskubideen egoera Euskal Herrian (Paul Bilbao)
 • Hizkuntzen inguruko gizarte diskurtsoak (Jone Miren Hernandez)

4. PLANGINTZA MAKROAK (Nahitaezkoa, 5 ECTS)

 • Plangintzaren funtsa teoriko eta teknikoak (Itziar San Martin)
 • Hizkuntza normalkuntzarako plangintza orokorra (Jose Inazio Mosteiro)
 • Bai Euskarari Akordioa eta Bai Euskarari Ziurtagiria (Rober Gutierrez)
 • Management eta hizkuntza-plangintza (Xabier Erize)

5. ESPARRUZ-ESPARRUKO PLANGINTZA MIKROAK (Hautazkoa, 4 ECTS)

 • Hizkuntza plangintza udalerri-mailan (Estepan Plazaola)
 • Euskararen erabilera planak Herri Administrazioetan (Manu Gañan)
 • Hezkuntza eta lan munduko hizkuntza plangintzak (Mikel Zalbide eta EMUN)

6. EUSKARAREN EGOERA HAINBAT GIZARTE EREMUTAN (Hautazkoa, 3.2 ECTS)

 • Euskararen erabileran eragiten duten faktoreak (Iñaki Martinez de Luna)
 • Telp: Taller d’espai linguistic personal (Gemma Sangines)
 • Hizkuntzazko jokaeraren aldaketa prezesua: teoria eta praktika (Ttakun Elkartea)

7. SAKONTZE EGITASMOA (Nahitaezkoa, 6.5 ECTS)

ZALANTZARIK?

Laguntzeko prest gaituzu

LAGUNTZAILEAK