943212369 hiznet@asmoz.org

Landaluze Garai, Jon eta Ormaetxea Lopez, Joseba: “Sozietate publikoek haien esparruan euskararen erabilera normalizatzeko HPStik abian jarritako sustapen prozesua”.